Driven snickare i Hudiksvall

Strukturerad och noggrann med öga för detaljer och fokus på en hållbar framtid för kommande generationer

Utbildning & Historik

Utbildad finskickare för kulturbyggnader och byggnadsminnen som är kulthurhistoriskt värdefulla.

I Näsviken ligger Forsa Trähantverk som är ett litet snickeri i Hälsingland. Inga jobb är för stora eller för små för oss. 

Med erfarenhet från finsnickeri, timring, restaurering, renovering och tillbyggnader på heltid för Gamla Trähus AB, Stiftelsen Skansen och Gamla Stan Kulturbygg AB.

Vidareutbildning i äldre hantverksmetoder och byggnadsvård på byggnadsvårdsutbildning i
Järvsö 2003. Sedan vidare som snickare med specialisering inom äldre byggnadsmetoder, timring och finsnickeri som numera är en högskoleutbildning. Därefter som Lärling som drev utbildningen på den tid för det praktiska lärandet. Väldigt bra renommerad firma med den inriktning som vi besitter idag. 

Jobb på Skansen med Skansens Snickarlag och ansvar för dess byggnader med väldigt fina referenser därifrån. Även samabetat för Gamla Stan Kulturbygg i Stockholm med tillverkning av köksinredningar och platsbygga inredningsdetaljer.

Miljö

Företaget utgår ifrån ett långsiktigt och holistiskt perspektiv där hänsyn tas till såväl miljö, social och finansiell hållbarhet. Utgångspunkten för verksamheten är min gedigna erfarenhet inom byggnadsvård där grundstenarna handlar om kunskap om kulturvärden, beprövade material och tekniker. Att se till hållbarhetsaspekter i företagandets alla delar är för mig en självklarhet. Ansvarstagandet tydliggörs i företagets samtliga processer (flöden in, flöden ut, avfallshantering och den egna interna verksamheten).

Inriktning är hållbara ekologiska byggander och vi jobbar i största möjliga mån uteslutande utan främmande föremål! Vi är ett modert snickeri som håller oss till miljövänlig teknik och material.

Vision

Utgångspunkten för verksamheten är mitt kulturhistoriska intresse och mina gedigna erfarenhet
inom finsnickeri, timring och byggnadsvård. Kunskap om råvaror, kulturvärden, beprövade material och tekniker är grundbulten. Resultatet blir ett gediget hantverk i högkvalitativa material, med råvarans och slutproduktens hela livscykel i fokus.

Företaget utgår ifrån ett långsiktigt och holistiskt perspektiv där hänsyn tas till såväl miljö, social och finansiell hållbarhet. Verksamheten kombinerar kulturarvets månghundraåriga hantverkskunskaper och finess med den moderna samtiden.

Markus Ståhl
Ägare
Forsa Trähantverk

 

Byggnadsvård

I Hälsingland har vi ett mångfald av olika kulturmiljöer. Miljöer med väldig resurser för både  landskapets invånare som för våra många besökare och turister som kommer till vår del av landet. Den mångfald som finns kräver stort underhåll och gedigen kunskap för att kunna fortleva som den värdefulla resurs den är rakt in i framtiden.

Våra byggnader ska användas och vi har den expertis på Forsa Trähantverk som krävs för att på bästa sätt utföra de ombyggnationer. förändringar, renovationer och reparationer som är nödvändiga. 

Underhållsarbeten som gäller alla tänkbara miljöer som kyrkor, fiskelägen, bruk,gårdar, byggnader, fastigheter och hem. Det finns kulturhistoriska värden i byggnader från alla tidsepoker.

Forsa Trähantverks långa erfarenhet och omfattande kännedom är garant för högsta kvalité med säkert omdöme.

Vi erbjuder rådgivning till privatpersoner i fråga om nybyggnationer, åldersbestämningar och bevarande.

För vissa ombyggnationer kan bidrag från Länsstyrelsen utgå, kontakta dem och de skriver utlåtanden till era ansökningar. Klicka här

Specialjobb & Rådgivning

Vi utför specialjobb inom byggnadsvårdsrelatared renoveringar. Restaureringar av hus och gårdar samt detaljsnickerier/byggnadssnickerier.

Vi renoverar och byter befintliga tak: tegeltak, plåttak eller spåntak. Vi monterar tak tillsammans med plåtbeslag och taksäkerhetsanordnignar samt skorstensbeslag.

Tak - totalentreprand: vi samarabetar med lokalt förankrade skickliga hantverkare som håller våra höga kvalitetskrav för hållbara, snygga resultat av bästa kvalité.

Rådgivning
Vi erbjuder rådgivning inom bevarandevård för hus som inte nödvändigtvis skall huseras (en gammal gård som har stått orörd i något sekel exempelvis). Vi kan hjälpa med rådgving inför ev inflytt såsom vad som behövs och krävs för att det skall vara en bra och hållbar miljö att bo i och vilka åtgärder som kan behövas. Både huset och de som bor i det skall må bra  - innemiljön skall vara frisk för familjemedlemmarna.